امنیت خرید

از تمام اطلاعات شخصی شما بطور کامل توسط بهترین شیوه های رمزگذاری شده، محافظت می گردد

اطلاعات شخصی شما از قبیل تلفن همراه، آدرس ایمیل و غیره مطابق قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران، به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی به شخص یا شرکت دیگری ارائه نخواهد شد.

تمام اطلاعات پرداخت شما بطور مستقیم توسط بانک و زیر نظر سیستم شاپرک تحت نظارت کامل بانک مرکزی پردازش می شود و به هیچ وجه در اختیار ما قرار نمی گیرد.